Woordenschat

Woordenschat. Een emmer met woorden kan ik je niet aanbieden. Wel is het mogelijk met oefeningen en besef van woordvorming sneller de woordenschat uit te breiden. De manier waarop je een verhaal vertelt en de woorden die je daarbij gebruikt  bepalen de interesse bij de ander. Is het  verhaal dat de ander vertelt saai of juist inspirerend en  hoe komt dat? Ook de intonatie en de non -verbale taal hebben invloed. Hoe zit dat?