Scripties

Bij het corrigeren en redigeren van scripties is het belangrijk de grote lijn op taalniveau vast te houden. Wordt een onderdeel in de tegenwoordige of verleden tijd geschreven? Wordt de actieve of passieve vorm gebruikt en waarom is er voor deze vorm gekozen? Staan het onderwerp en de persoonsvorm in hetzelfde getal?

In de laatste fase houd ik de scriptie met deze vragen in het achterhoofd tegen het licht en zorg ik ervoor dat je met een mooi product voor de dag kunt komen.


Voor de verslaglegging van mijn reflectie heb ik de hulp ingeroepen van Hanna Bernheim. Samen zijn we mijn verslag gaan doorlopen op zinsopbouw en spelling, dat vond ik een fijne aanpak. Zo kon ik direct zien waar een fout zat en hoe ik het de volgende keer anders zou aanpakken. Hanna Bernheim kwam als een enthousiast en geduldig persoon over, waarin ze de tijd nam om goed te luisteren naar jouw vraag of probleem.

Gina Nieboer (25 jaar)


Mijn ervaring met Hanna was super goed, mijn scriptie was goed alleen mijn taal was erg slecht. Hanna heeft mijn hele scriptie doorgenomen en verbeterd. Dit heeft ze super snel gedaan waardoor ik mijn nieuwe deadline (een week later) heb kunnen halen. Kortom Hanna werkt super snel en is zeer kundig als het gaat om spellingscontrole!

Ik wil haar nogmaals bedanken voor haar hulp en tips die ze mij heeft gegeven. Hierdoor heb ik mijn afstuderen toch nog netjes in 4 jaar af kunnen ronden.

Mascha Boot (25 jaar)