Lezen en formuleren

In alle vakken  binnen de middelbare school carrière komt het van pas: Goed en zorgvuldig lezen. Wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoelen ze? Waarom wordt dat gevraagd? Nadat dat uitvoerig is getraind zal het formuleren aan bod komen. Hoe kan je het antwoord het beste op papier zetten? De zinnen moeten juist geformuleerd worden en de samenhang binnen de zinnen bepaalt het verhaal. Binnen alle vakken zal je op langere termijn het effect merken!