Introductie

Hoe komt het toch dat de ene spreker zijn publiek onmiddellijk ‘vastgrijpt’ met zijn woorden? En dat je bij de voordracht van de andere al snel alle belangstelling verliest? Omdat de eerste zich beter presenteert dan de tweede spreker, omdat hij beter formuleert, zich origineler uitdrukt. Zijn taalperformance is beter.

Is taalperformance aan te leren?
Taalperformance – de keuze van je woorden, de manier waarop je formuleert, de non-verbale communicatie – zegt veel over wie je bent en hoe je je wilt presenteren. Sterker nog: taal maakt iemand tot wie hij of zij is. Valt persoonlijke taalperformance, in de zin van een eigen toon vinden en die bewust gebruiken, aan te leren of te verbeteren? Jazeker! Bij Taalperformance, een initiatief van Hanna Bernheim.
Taalperformance is het resultaat van 20 jaar bezig zijn met de Nederlandse taal. Als docent van leerlingen voortgezet onderwijs en cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) en als begeleider van literaire leesclubs . Die ervaring zet ik nu in.