Algemene voorwaarden

Tijdens een intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Pas na ontvangst van een getekend formulier is de inschrijving geldig.
Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Betaling in twee of drie termijnen is in overleg met Taalperformance mogelijk.
Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL79 INGB 0701 6147 30 t.n.v. H.R. Bernheim Voorburg o.v.v. factuurnummer.
Alle offertes en aanbiedingen van Taalperformance zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bij verstrijken van deze datum, vervalt de geldigheid van de offerte.
Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen als de cursus om de een andere reden niet doorgaat. Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 dagen gerestitueerd.
Vijf werkdagen voor aanvang van een cursus en zodra een cursus begonnen is, is geen teruggaaf van cursusgeld meer mogelijk, ongeacht welke reden u hebt voor afmelding.
Indien u zich meer dan vijf werkdagen voor aanvang van de cursus wilt afmelden, dient u dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar info@taalperformance.nl of per post naar Taalperformance Oosteinde 142 2271 EJ Voorburg. In dat geval zullen € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dat minimaal 24 uur voor deze afspraak te melden.
Taalperformance stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Taalperformance uitgaan.
Onze cursusprijzen zijn exclusief BTW. Tot nu toe zijn wij vrijgesteld van BTW. Mocht Taalperformance BTW plichtig worden, dan zijn wij genoodzaakt dit in de prijzen door te berekenen.